O nas

Zagotovo nas že poznate. Podjetje Energetika Marketing obstaja že 25 let in izdaja strokovno revijo EGES ter številno drugo strokovno literaturo. Ukvarjamo se s širjenjem tehnične kulture na področju energetike in ekologije, ki močno vplivata na gospodarski in družbeni razvoj Slovenije. Seveda pa vas aktualno obveščamo tudi o sejmih, srečanjih, posvetovanjih in kongresih na temo energetike in ekologije pri nas in v svetu.
Najverjetneje nas poznate predvsem po strokovni reviji EGES, ki izhaja petkrat letno. Poleg tega se ukvarjamo tudi z založništvom strokovne literature.

---

Osnovni podatki

Naziv podjetja:
ENERGETIKA - MARKETING, podjetje za tehnične in poslovne storitve ter trgovino, d.o.o., Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec

Skrajšani naziv podjetja:
ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o., Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec

Matična številka:
1191462000

Davčna številka:
43581986

Identifikacijska številka za DDV:
SI43581986, smo davčni zavezanec za DDV.

Št. vpisa v sodni register:
1/29104/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Datum vpisa v sodni register:
12.02.1997

Osnovni kapital družbe:
8.763,14 EUR

Št. transakcijskega računa:
02036-0016798122, odprt pri NLB d.d.

Telefoni:
01/540 50 08
01/540 50 09

Mobitel:
041 72 58 79

Telefaks:
01/540 50 08

Elektronski naslovi:
eges@e-m.si
damjana.horvat@e-m.si
em.ljubljana@gmail.com

Spletno mesto:
www.e-m.si

Organiziranost družbe:
Družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o.

Direktor družbe:
Branko ILJAŠ, univ.dipl.inž.

Strokovna revija EGES

Leta 1997 smo začeli s izdajanjem strokovne revije EGES, ki obravnava teme s področja energetike, gospodarstva in ekologije skupaj (od tu tudi njeno ime). Dobro je poznana širši strokovni javnosti v Sloveniji in v sosednjih džavah.

EGES vsebuje teme o:

 • učinkoviti proizvodnji in rabi energije
 • projektiranju, upravljanju in nadzoru nad energetskimi sistemi
 • gorivih in obnovljivih virih energije
 • ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji in razsvetljavi
 • vplivu arhitekture in gradbeništva na rabo energije
 • zmanjšanju emisij v zrak in vode, napravah in tehnikah čiščenja odpadnega zraka in odpadnih voda, nadzoru nad odpadnimi snovmi
 • in predpisih, certifikatih, smernicah, standardih ter zakonih.

Strokovna literatura

V ponudbi imamo številno strokovno literaturo s področja inštalacij, ogrevanja, toplotnih črpalk, obnovljivih virov energije, prezračevanja, klimatizacije, hlajenja, energetike, plina itd. Različne izdaje so na voljo v slovenskem, hrvaškem, srbskem in nemškem jeziku, nekatere od njih so izšle že v večih izdajah.

Osnove tehnike inštalacij vode in plina, 2. izdaja

Skupina avtorjev

Po daljšem času smo pripravili novo dopolnjeno izdajo strokovnega priročnika o osnovah tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku. Nova knjiga predstavlja strokoven pripomoček za področje, brez katerega si ne moremo zamisliti ne zgradb ne sodobnega načina življenja. Po svoji tematiki kot po načinu podajanja je prilagojen vsem tistim, ki se šele spoznavajo s tem strokovnim področjem, kot so učenci, študentje strokovnih in visokih šol, pa tudi inštalaterjem in serviserjem, inženirjem in projektantom, učiteljem in profesorjem ter seveda vsem tistim, ki so že dobro seznanjeni s temi področji. Z drugimi besedami, namenjen je vsem, ki se želijo naučiti nekaj novega, si pridobiti določena znanja, se spomniti že naučenega in si na enem mestu pridobiti vse podatke. Zato je nova knjiga napisana v enostavnem, vsem razumljivem jeziku, s številnimi primeri, slikami in tabelami. K njeni kakovosti prav gotovo še dodatno prispeva sodelovanje strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju inštalacijske tehnike.

 • format: B5
 • 504 strani
 • izdaja 2016
 • jezik: slovenski
 • cena: 10,00 EUR

Osnove uporabe lesne biomase

Skupina avtorjev

Cene osnovnih energentov se postopoma zvišujejo, medtem ko ima Slovenija na voljo še ogromno lesa za predelavo v najrazličnejše izdelke. Žal pa se ravno najkakovostnejšo hlodovino izvaža v Italijo in Avstrijo, nato pa se les v obliki dragih izdelkov ali kuriva kupuje nazaj. V večji količini bi se lahko uporabil slabši in odpadni les iz domačih gozdov in lesno predelovalne industrije za: drva, sekance, brikete in pelete. Domač energent, ki je lahko dostopen in cenovno sprejemljiv, bi se tako lahko izkoristil v večji meri za energetske namene. Zato smo se tudi odločili za knjigo, ki bo v celoti obravnavala energijsko pretvorbo lesne biomase. Prepričani smo, da bo nova knjiga koristila vsem, ki se z energijskimi sistemi različnih velikosti, od elektrarn, toplarn in kogeneracijskih sistemov in vse do kotlov za centralno ogrevanje ter hišnih peči in kaminov srečujejo pri vsakodnevnem delu: projektantom, inštalaterjem, serviserjem, trgovcem z opremo in napravami, prav tako pa bo koristila vsem tistim, ki se zanimajo za uporabo obnovljivih virov in novih tehničnih rešitev v oskrbi z energijo. Knjigo priporočamo tudi vsem, ki jih lesna biomasa zanima ali pa so se s tem področjem šele začeli spoznavati.

 • format: B5
 • 434 strani
 • izdaja 2013
 • jezik: slovenski
 • cena: 10,00 EUR

Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov

Skupina avtorjev

Zaradi vse večje priljubljenosti rabe obnovljivih virov energije bo prvi del knjige zajemal rabo sončne energije kot vira toplote za sisteme sanitarne tople vode, gretje bazenske vode, ogrevanje prostorov: gospodinjstev, stanovanj, poslovnih, javnih ter turističnih in gostinskih objektov. V nadaljevanju pa bo drugi del knjige obravnaval možnosti izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo in oskrbo z električno energijo avtonomnih (samostojnih) in omrežnih fotonapetostnih sistemov s povezavo na javno elektroenergetsko omrežje. Ker nova knjiga obravnava rabo sončne energije v celoti, bo koristila vsem, ki se s sistemi ogrevanja in pridobivanja električne energije srečujejo pri vsakodnevnem delu.

 • format: B5
 • 568 strani
 • izdaja 2012
 • jezik: slovenski
 • cena: 10,00 EUR

Priročnik za ogrevanje

Skupina avtorjev

Po odličnem uspehu našega priročnika Osnove tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku, smo se odločili izdati še eno knjigo, ki bo vsekakor koristila vsem, ki se s sistemi ogrevanja soočajo pri vsakodnevnem delu, ne glede na to, ali gre za projektante, inštalaterje in serviserje, trgovce z opremo ali samo tiste, ki se s področjem šele spoznavajo.
• preračun sistema ogrevanja glede na Slovenske standarde
• varnostna oprema sistema ogrevanja
• številne koristne tabele, diagrami in obrazci
• pregled pomembnih domačih in tujih norm ter predpisov s področja tehnike ogrevanja

 • format: A5
 • 576 strani
 • izdaja 2006
 • jezik: slovenski
 • cena: 5,00 EUR

Učinkovitost hlajenja s plinom

Miljenko Šušnić

Po daljšem času se v slovenskem prostoru ponovno pojavlja strokovni priročnik o osnovah tehnike inštalacij vode in plina v slovenskem jeziku. Nova knjiga predstavlja strokoven pripomoček za področje, brez katerega si ne moremo zamisliti ne zgradb ne sodobnega načina življenja. Po svoji tematiki kot po načinu podajanja je prilagojen vsem tistim, ki se šele spoznavajo s tem strokovnim področjem, kot so učenci, študentje strokovnih in visokih šol, pa tudi inštalaterjem in serviserjem, inženirjem in projektantom, učiteljem in profesorjem ter seveda vsem tistim, ki so že dobro seznanjeni s temi področji.

 • format: B5
 • 189 strani
 • izdaja 1999
 • jezik: slovenski
 • cena: GRATIS

Naročanje knjig

Vse cene že vsebujejo DDV in stroške poštnine!
NAČIN PLAČILA: po predračunu (s plačilnim nalogom), po povzetju (ob prevzemu pošiljke).

Naročam:


Loading
Vaše naročilo je bilo uspešno poslano. Hvala vam!

Kontakt

Kontaktirajte nas. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsako vprašanje.

Adresa

Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec

Loading
Vaše sporočilo je poslano. Hvala!