Marketing

Strokovna revija EGES izhaja od leta 1997 in obravnava teme s področja energetike, gospodarstva in ekologije skupaj (od tu tudi njeno ime). EGES vsebuje teme o: učinkoviti proizvodnji in rabi energije, projektiranju, upravljanju in nadzoru nad energetskimi sistemi, gorivih in obnovljivih virih energije, ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji in razsvetljavi, vplivu arhitekture in gradbeništva na rabo energije, zmanjšanju emisij v zrak in vode, napravah in tehnikah čiščenja odpadnega zraka in odpadnih voda, nadzoru nad odpadnimi snovmi in predpisih, certifikatih, smernicah, standardih ter zakonih. Dobro je poznana širši strokovni javnosti v Sloveniji in v sosednjih džavah.

Formati oglasnega prostora
 • 1 stran, notranja 1
  207 x 284 mm
 • 1 stran, zunanja platnica, prednja ali zadnja 3
  207 × 284 mm
 • 1 stran, notranja platnica, prednja ali zadnja 4
  207 x 284 mm
 • 1 stran, notranja, stran 3. ali 4. 3
  207 x 284 mm
 • 1/2 strani, notranje 6
  104 × 284 mm,
  207 × 142 mm
 • 1/3 strani, notranje 7
  69 × 284 mm,
  207 × 95 mm
 • dvostranska strokovno promotivna predstavitev 10
  414 × 284 mm
 • umetak u časopis, mase do 20 gr umetak u časopis, mase do 100 gr 9
  max 188 × 270 mm

Za podrobnejše informacije o oglaševanju v reviji, prosimo kontaktirajte marketinško službo na tel. +386 1 540 50 09 ali pošljite mail.

Napotki za dostavo pripravljenih oglasov:

Prosimo, da materiale dostavite izključno v elektronski obliki na digitalnem mediju (CD-ju, DVD-ju, usb-stick-u itd.) ali elektronsko pošto na naslov eges@e-m.si. Za datoteke večje od 8 MB prosimo rabite WeTransfer.
Izdelan oglas mora biti v formatu pdf »press« resolucije s točno dimenzijo. Poleg formata .pdf so primerni tudi formati .jpg, .eps ali .tif, resolucije 300 dpi, za velikost 1:1. Vse barve na oglasu morajo biti definirane kot CMYK.
Vsi fonti morajo biti vključeni v dokument (embeded) ali spremenjeni v krivulje. Od grafičnih slik so dovoljene samo oznake reza (»crop marks«).
Če je predvideno, da gre oglas od roba do roba (v »rez«), se mora na vseh štirih strani pustiti rob (bleed) 3 mm.

Popusti pri večkratni objavi enake predstavitve:
 • za 3 objave: 5%
 • za 5 objav (celoletno): 10%
shopping_cart