Strokovna revija o energetici, gospodarstvu, ekologiji, etici

Strokovna revija EGES
Leta 1997 smo začeli s izdajanjem strokovne revije EGES, ki obravnava teme s področja energetike, gospodarstva in ekologije skupaj (od tu tudi njeno ime).
EGES vsebuje teme o: učinkoviti proizvodnji in rabi energije, projektiranju, upravljanju in nadzoru nad energetskimi sistemi, gorivih in obnovljivih virih energije, ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji in razsvetljavi, vplivu arhitekture in gradbeništva na rabo energije, zmanjšanju emisij v zrak in vode, napravah in tehnikah čiščenja odpadnega zraka in odpadnih voda, nadzoru nad odpadnimi snovmi in predpisih, certifikatih, smernicah, standardih ter zakonih.
Dobro je poznana širši strokovni javnosti v Sloveniji in v sosednjih džavah.

info_outlineIzhajamo že 25 let!

Revija obravnava naslednjo tematiko:

 • energetika in ekologija kot dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije
 • učinkovita proizvodnja in raba energije
 • varovanje okolja ter zaščita zraka in voda
 • projektiranje, upravljanje, vzdrževanje ter nadzor energetskih in procesnih postrojenj
 • protieksplozijska zaščita
 • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija
 • goriva, zgorevanje in dimni plini
 • obnovljivi viri energije
 • toplotne izolacije, graditeljstvo, razsvetljava
 • merilna in regulacijska tehnika
 • računalniško podprto projektiranje
 • predpisi, certifikati, smernice, standardi
 • strokovna srečanja, posvetovanja, kongresi, sejmi, simpoziji
 • novice s področij energetike in ekologije pri nas in v svetu.

Ciljne skupine:

 • projektanti in instalaterji energetskih ter procesnih sistemov in naprav
 • projektanti in izvajalci gradbenih konstrukcij z vplivom na rabo energije
 • arhitekti
 • energetski in ekološki managerji v gospodarstvu
 • investitorji v industriji in gospodinjstvih
 • načrtovalci oskrbe z energijo na državnem in lokalnem nivoju
 • študentje ustreznih smeri.

EGES 4/2022 prinaša:

Razmere na trgu lesnih peletov

V Sloveniji se potrošniki, tako kot v številnih evropskih državah, soočajo z nenormalno visokimi cenami oziroma s pomanjkanjem peletov na trgu. Da bi bolje razumeli razmere na našem trgu je potrebno najprej pogledati kaj se dogaja širše v Evropi.

Vplivi po uporabi trdega goriva v kurilni sezoni

Zaradi draginje bo v kurilni sezoni izjemen poudarek na uporabi trdega goriva. Pri gorenju trdih goriv prihaja do emisij delcev PM10 v zunanjo okolico kurilnih naprav, kar vpliva na onesnaževanje zraka in posledično na zdravje ljudi.

Ali je možno biti brez ruskega plina?

Večkrat je bilo v reviji EGES govora o nemškem elektroenergetskem sistemu, o obnovljivih virih in njihovem vplivu na EES in o delovanju EES s povsem novimi, še nikoli povezanimi viri energije na njih. V vseh teh člankih so izražena avtorjeva mnenja, razpoložljiva znanja in razmišljanja na temo aktualnega dogajanja v energetiki.

Želje so eno, resničnost pa nekaj povsem drugega

Ambiciozen načrt Evropske unije »Pripravljeni za 55« za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030 je v resni nevarnosti. Energetsko revna EU, a hkrati velika porabnica surovin in energije, trpi veliko škodo zaradi sankcij, ki so jih proti Rusiji uvedle Združene države Amerike in zaveznice.

Dobrobit in prihranek

Živilski odpadki so velik svetovni problem. Zaradi različnih razlogov takšni odpadki nastajajo v celotni verigi: od primarne proizvodnje do predelave, distribucije, skladiščenja, prodaje, gostinskih objektov in institucionalnih kuhinj, do gospodinjstev. Tretjina pridelane hrane na svetu na letni ravni se izgubi ali zavrže.

Vodik namesto dizla

Vsaka nova tehnična rešitev ali tehnologija, novost ali nov način uporabe povzroči v javnosti nekakšno presenečenje ali sum in odpor, vsaj dokler ni praktično preverjen in potrjen. Pogosto se ob takih priložnostih v javnosti čuti splošno nezaupanje. Tako je tudi z vodikovimi energetskimi tehnikami.

shopping_cart