Navodila avtorjem

Pri oddaji gradiva za objavo članka ali avtorskega prispevka v reviji EGES se obrnite na pozornost na naslednje.

 • receiptObseg materialov

  Gradivo za članek v reviji EGES naj ne presega sedem zavihkov besedila (12.600 znakov).

  Na ta način se članek po prejetem besedilu razbije in obdela, torej po vnosu vključite 2-3 ilustracije (slike, fotografije, diagrame itd.) in 2-3 tabele primerne velikosti zasedajo največ štiri (izjemoma pet) revijalne strani, kar je optimalno za posredovanje informacij, torej za branje. Če ima članek več ilustracij in tabel, je treba to upoštevati obsegu besedila in ga ustrezno prilagodite oziroma skrajšate.

 • descriptionDostava materialov

  Oddano je gradivo za objavo v obliki članka v reviji EGES izključno v opisani obliki v elektronski obliki in sicer:

  • za vse velikosti: na digitalnem mediju (CD, DVD, USB pomnilnik, izmenljivi disk)
  • za velikosti do 6 MB: po elektronski pošti na naslov eges@e-m.si
  • za velikosti, večje od 6 MB: WeTransfer ali podobno

  Na začetku prispevka so polna imena in priimki avtorjev z znanstvenimi nazivi ter ime in povzetek članka.

 • translateSlike, tabele in enačbe

  Priložene so lahko tudi spremne ilustracije k članku (fotografije, grafi, risbe, diagrami itd.) v posebnih datotekah izključno v opisani obliki.
  Tabele je mogoče izdelati samo z ukazom za risanje tabel v urejevalniku besedil, a ne z vstavljanjem presledkov in zavihkov ali kot grafiko v vrstici.
  Enačbe lahko ustvarite samo z ukazom za pisanje enačb v programu za obdelavo besedilo.
  Vsaka ilustracija in tabela mora imeti ime in opis ter po možnosti oštevilčeno s sklicno številko znotraj besedila.

 • perm_identityKontaktni podatki

  Na koncu besedila je potrebno še enkrat navesti polna imena in priimke avtorjev z znanstvenimi nazivi, ime podjetja/ustanove, poštni naslov, telefonsko številko, številko faksa in e-poštni naslov.

 • doneAvtorizacija in sprejem besedila

  Pred objavo v reviji EGES se uredniško obdelano in pripravljeno besedilo pošlje avtorju v kontrolo in pooblastilo. Avtor ga je nato dolžan podrobno pregledati in v najkrajšem možnem času vrniti v uredništvo. Po tem je članek pripravljen za objavo, o čemer odloči uredniški odbor.

NAVODILA ZA DOSTAVO OGLASNEGA GRADIVA

Pri oddaji gradiva za objavo oglasa v reviji EGES se obrnite na pozornost na naslednje.

 • descriptionDostava materialov

  Oddano je gradivo za objavo v obliki članka v reviji EGES izključno v elektronski obliki v opisani obliki:

  • za vse velikosti: na digitalnem mediju (CD, DVD, USB-pomnilnik, izmenljivi disk)
  • za velikosti do 6 MB: po elektronski pošti na naslov eges@e-m.si
  • za velikosti, večje od 6 MB: WeTransfer ali podobno
 • error_outlinePosebna opomba:

  Končni oglas naj bo v formatu .pdf 'tiskovne' ločljivosti z merami 207 x 284 mm. Poleg formata .pdf ustreza tudi formatom .jpg, .eps ali .tif z ločljivostjo 300 dpi za velikost 1:1.
  Vse barve na oglasu morajo biti definirane kot CMYK.
  Od grafičnih označevalcev zadoščajo le oznake za obrezovanje ('crop marks').
  Če naj bi oglas šel od roba do roba ('v rezu'), je treba na vseh 4 straneh pustiti vrzel ('bleed') 3 mm.
  Odkrivanje postscriptnih napak, ki se pojavljajo (zamenjava barv, pretisk, prosojnost,...) nismo sposobni prevzeti nase.
  Za dodatna vprašanja se obrnite na tehnično uredništvo revije EGES.

FORMATI
 • info_outlineNa splošno

  Besedilo mora biti v čim preprostejši obliki: brez oblikovanja, zamikov in zavihkov, praznih vrstic in nepotrebni presledki, posebne pisave in barve, samodejno številčenje strani in podnapisi razdelki, samodejne reference in seznami, noge, glave itd.

 • sort_by_alphaBesedilo

  Besedilo je lahko samo v formatu MS Word. Imena datotek morajo opisovati, za kaj gre in biti čim krajši in po možnosti brez hrvaških znakov.

 • aspect_ratioGrafike

  Grafike (fotografije, grafi, risbe, diagrami itd.) so lahko v eni od naslednjih grafik formati: Adobe Illustrator (.ai), Photoshop (.jpg, .tif) in Excel (.xls). Zaželene so pisave pretvori v krivulje. Risbe iz AutoCAD, Corel Draw in podobnih programov je treba izvoziti v enem od omenjenih formatov (.ai, .eps ali .tif), diagrami pa naj bodo po možnosti v formatih .xls, .tif ali .eps.

 • picture_in_pictureFotografije

  Fotografije so lahko v enem od naslednjih grafičnih formatov: .jpeg, .jpg, .tiff, morajo biti oster, z ločljivostjo najmanj 300 dpi za velikost tiska 1:1.

Opomba:
Da bi pravočasno in kakovostno pripravili materiale za objavo, vas prosimo, da ne čakate na zadnjega trenutek.
Prosimo, da materiale oddate najkasneje 7 dni pred zaprtjem številke. Hvala vam.
shopping_cart